Servizos

En Entresignos estamos especializados en servizos relacionados coa accesibilidade en diversas áreas.

A nosa profesionais da área de interpretación día a día traballan para suprimir as barreiras invisibles da accesibilidade entres as persoas xordas e a sociedade.

Na área de formación a nosa metodoloxía é eminentemente activa e participativa, dirixida a alcanzar altos niveis de importancia e funcionalidade da aprendizaxe. O obxectivo é facilitar a construción dunha aprendizaxe significativa para o alumnado, onde traballan para asimilar novos conceptos e integralos de maneira sólida e duradeira na estrutura cognitiva e a competencia de cada participante. O enfoque metodolóxico está estreitamente relacionado co campo do “saber facer”. Aplícanse estratexias e técnicas activas que requiren a participación do participante.

Desde a accesibilidade, asesoran, guían e acompañan aos profesionais que xestionan e organizan eventos, nas boas prácticas que hai que ter en conta, para que os eventos sexan accesibles e deseñados para todos.

Servicios de Intérpretes
Servicios de Intérpretes
A figura profesional da intérprete de lingua de signos española e guía-intérprete para persoa xordociegaé necesaria en calquera situación na que existan barreiras de comunicación.
Servicios de Formación
Servicios de Formación
A sociedade co paso do tempo móstrase cada vez máis concienciada cara á comunicación e integración, mostrando un interese crecente en aprender novas linguas e coñecer os diferentes recursos comunicativos.
Servicios de Accesibilidad
Servicios de Accesibilidad
Adaptación da información da empresa, ben sendo o contido que facilita na súa web ou a información que achega a sociedade.