Contacto


  Lin e acepto o Aviso Legal e a Política de Privacidade.

  Declaro, baixo a miña propia responsabilidade, ser maior de 18 anos e respondo de maneira exclusiva da veracidade desta declaración.

  Acepto recibir a información que a entidade considere oportuno enviarme por correo electrónico ou medio de comunicación electrónica equivalente (Podes darte de baixa en calquera momento).
  INFORMACIÓN BÁSICA DE PRIVACIDADE

  • Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.
  • Responsable: MIRIAM ALLER ÁLVAREZ
  • Finalidade: Xestionar as solicitudes de información que se realizan a través da páxina web.
  • Lexitimación: O consentimento prestado.
  • Destinatarios: Non se realizarán comunicacións de datos.
  • Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e outros tal como indícase na información adicional que poderá consultar na política de privacidade.