Accesibilidade

Desde a accesibilidade, asesoran, guían e acompañan aos profesionais que xestionan e organizan eventos, nas boas prácticas que hai que ter en conta, para que os eventos sexan accesibles e deseñados para todos.

Adaptación da información da entidade, xa sexa o contido que facilita na súa web ou a información que fai chegar á sociedade; un exemplo diso podería ser a adaptación de mensaxes publicitarias ou vídeos de promoción.