¡Benvidos a Entresignos!

Somos profesionais dedicados a interpretación da Lingua de Signos e a guía-interpretación de Persoas Xordocegas

Seguir Lendo

O noso obxectivo é eliminar as barreiras de comunicación invisibles, creando un nexo de unión entre a Lingua de Signos e a Lingua Oral, garantizando así unha sociedade igualitaria e accesible.

A figura profesional da intérprete de lingua de signos é necesaria en calquera situación na que existan barreiras de comunicación.
Adaptación da información da empresa, ben sendo o contido que facilita na súa web ou a información que achega a sociedade.
As nosas accións formativas estás adaptadas en base ao Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para as linguas.

Somos unha iniciativa empresarial destinada a eliminar as barreiras de comunicación e información coas que se atopan as personas Xordas, con discapacidade auditiva ou Xordocegas, facilitándolles o acceso a elas a través da súa lingua natural: a Lingua de Signos.

Entresignos

Skip to content